Els habitatges construïts amb fusta milloren la salut de persones al·lèrgiques i amb dificultats respiratòries

Els habitatges construïts amb fusta, tenen la propietat de gaudir d’un grau d’humitat constant i molt reduït.

“Als espais interiors, on l’aire queda més contaminat, és on passem la major part de la nostre vida.”

La fusta, per les seves propietats, actua com un filtre natural de cara a aquests factors. Al ser un material viu i que transpira, combinant el seu ús amb altres aillaments naturals que gaudeixen de propietats similars, permet als nostres habitatges “respirar” de manera autònoma.

És per aquesta raó, que les persones amb problemes respiratoris com al·lèrgies i asma, milloren la seva condició respiratòria, degut a la netedat, la baixa humitat i la lleugeresa de la qualitat de l’aire.