Construcció Sostenible

El sistema de construcció de cases sostenibles ISCAN HOMES, és un sistema que utilitza tots els recursos naturals possibles amb la fi de millorar el consum energètic, el benestar, descans i confort dels seus habitants.

Un habitatge sostenible, es un habitatge construït sota els principis per a contribuir en un estil de vida més saludable i sostenible, impactant positivament a la societat i petjada mediambiental.

Aquest tipus d’habitatges, estan dissenyats per aprofitar la llum natural el màxim d’hores a l’hivern i reduir l’impacte solar a l’estiu. Al mateix temps, contribueix en l’excel·lent aïllament tèrmic conservant el calor a l’hivern i mantenint una temperatura fresca i confortable a l’estiu.