BENEFICIS

És qualitat

FUSTA

Que es construeixen amb fusta com a 
material estructural natural, flexible,
 versàtil i que perdura en el temps.

EFICIENT

Eficients des del punt de vista
 constructiu i energètic. La fusta té 
propietats aïllants tèrmiques i
 acústiques excel•lents, que permeten
 un estalvi en el cost energètic en
 calefacció i aire condicionat de fins 
al 60%.

CONFORTABLE

Amb el màxim confort i calidesa que
 ofereix la fusta i la resta de
 materials utilitzats en la construcció

QUALITAT

De màxima qualitat, avalada pels 
materials emprats

EVOLUTIVA

La vida canvia i evoluciona, per això reinventem el concepte d’habitatge. Treballem perquè espais i usos dels nostres habitatges siguin flexibles i s’adaptin a les diferents necessitats de cada moment de la teva vida.

PERSONALITZADA

Que es poden personalitzar, perquè
 tothom pugui viure on realment vol
 viure

INDUSTRIAL

Amb els components fabricats de
 forma industrialitzada

PRECISA

De muntatge fàcil, ràpid i exacte

RESPECTUOSA

Respectuosos amb el medi ambient,
 perquè s’utilitza un material -la 
fusta- que és renovable, reutilitzable
 i abundant

CERTIFICAT PEFC

Sostenibles, perquè s’utilitza fusta
 amb certificat PEFC que confirma
 que s’ha extret de boscos gestionats
 de forma sostenible.