Preguntes freqüents sobre les cases preindustrialitzades

1. Què és una casa preindustrialitzada?

Una casa preindustrialitzada és una vivenda en la que gran part dels seus components es fabriquen i manipulen a fàbrica. No és una casa prefabricada, sinó que són els seus elements principals (murs, cobertes i forjats) els que es fabriquen de forma preindustrialitzada per tal de realitzar el seu muntatge i assemblatge a posterior in-situ.

2. En què es diferencia invertir en una casa preindustrialitzada a una normal?

Al comprar una casa preindustrialitzada reps el mateix que qualsevol casa normal. La diferencia és que part de la construcció es realitza a fàbrica, permetent una millor precisió en la seva construcció, una minimització d’imprevistos d’obra i ràpids tempos en la seva construcció.

3. Necessiten molt manteniment?

Al contrari, els materials empleats son moderns i tècnicament molt avançats, el que garanteix un manteniment mínim.

“Las casas preindustrializadas forman parte de un futuro más sostenible y eficiente”

4. Són més cares o més barates que un habitatge tradicional?

Són pràcticament el mateix. La diferència és que la inversió principal es destina a utilitzar materials més sostenibles, eficients i amb millors prestacions tèrmiques i tècniques.

5. Són segures i estables les cases ISCAN?

Són igual de segures i estables que qualsevol altra construcció tradicional, ja que compleixen les mateixes normatives a nivell espanyol i europeu tot i així utilitzant fusta com a material estructural principal. Aquestes cases tenen un comportament més flexible davant de moviments sísmics davant d’un foc, el seu comportament és més estable i la part que es podria veure afectada és de fàcil substitució, el mateix en el cas de veure’s afectada l’estructura principal.

6. Quin tipus de solar necessita per construir una casa preindustrialitzada?

Les cases preindustrialitzades tenen els mateixos requisits urbanístics, pel qual el tipus de solar ha de ser urbanitzable.

7. Quins tràmits són necessaris per construir una casa preindustrialitzada?

Exactament els mateixos que es requereixen per construir un habitatge tradicional.