La construcció sostenible del present

Segur que a aquestes altures ja n’hauràs escoltat a parlar un munt de vegades de la sostenibilitat i l’ importància que té a l’hora d’incorporar-la al present de la nostre societat.

I si no es així, què es i de què es tracta?

La definició més directe i comprensible per a tots; es la satisfacció de les necessitats actuals sense comprometre la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves, garantint l’equilibri entre creixement econòmic, cuidado del medi ambient i benestar social

“La construcció sostenible comporta un canvi de mentalitat de la societat i l’indústria..”

I en aquest cas, parlant de construcció; La construcció sostenible es pot definir com aquella que tenint especial respecte i compromís amb el medi ambient, implica l’ús eficient de l’ energia i de l’aigua, els recursos i materials no perjudicials pel medi ambient, resulta més saludable i es dirigeix cap a una reducció dels impactes ambientals.

Això comporta un canvi de mentalitat en l’ indústria i societat, prioritzant el reciclatge, re-utilització i recuperació de materials davant a la tendència tradicional de l’extracció de materials naturals i de fomentar l’ utilització de processos constructius i energètics basats en productes i en energies renovables.